Førerkort klasse B

Før du i det hele tatt kan starte med øvelseskjøring hos oss er det noen ting å sette seg inn i:
Det første du trenger er trafikalt grunnkurs. Når kurset er over, og du er fyllt 16 vil du motta et bevis fra Statens Vegvesen. Først da kan du starte med øvelseskjøringen. Dette kan du gjøre hos oss i form av kjøretimer.
For å kunne ta oppkjøring på trafikkskolen må du gjennom følgende trinn:

  • Trinn 1 (Trafikalt grunnkurs)
  • Trinn 2 (Grunnleggende kjøretøy- og kjøretøykompetanse)
  • Trinn 3 (Trafikal del)
  • Trinn 4 (Avsluttende opplæring)

For størst mulig utbytte av øvelsesperioden anbefaler vi alle å øvelseskjøre så mye som mulig hjemme, med en ledsager som har fyllt 25 år og som har hatt førerkort klasse B sammenhengende i 5 år. Om foreldre eller ledsager er usikkre på hvordan de best mulig skal gjennomføre øvelseskjøringen kan de ta kontakt med oss. Det kan være lurt at ledsager eller foreldre er med på første kjøretime om dere er usikre på hvordan dere skal gjennomføre øvelseskjøringen.